Intelligente dampkapsturing

Beschrijving

Door het continu bewaken van temperatuur en rookontwikkeling zullen, via een intelligente sturing, de extractie- en pulsiedebieten continu aangepast worden in functie van de noodzaak. Hierdoor kunnen enorme hoeveelheden energie bespaard worden. Het IntelliHood systeem betaald zichzelf al op een paar jaar terug!

Eigenschappen

Intelli-HoodAutomatische luchtafzuiging in functie van het kookproces.

De Intelli-Hood-sturing bestaat uit:

  • een één- of vierkanaals I/O-processor;
  • een bedieningspaneel;
  • de nodige temperatuursensoren;
  • de nodige optische sensoren;
  • de nodige bekabeling.

 

     

Technische Fiche        Typebeschrijving